Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een van de eerste modulaire en circulaire school van Nederland. En zie hier het eerste resultaat!

De Marcoen in Dorst aan het woord:

Onze school groeit zo hard dat we niet meer in het gebouw passen. Dit schooljaar breiden we het gebouw uit met 4 lokalen en een leerplein. Op die manier kunnen we alle kinderen uit Dorst een plaatsje op onze school geven!

De uitbreiding van het schoolgebouw wordt gerealiseerd door middel van duurzame-, circulair- en modulair geassembleerde boxen. In het ontwerp is nu uitgegaan van een compact gebouw bestaande uit twee bouwlagen. De boxen worden fabrieksmatig geproduceerd en op locatie gemonteerd. Zo wordt de overlast gedurende de bouwperiode voor ons en de omgeving tot het absolute minimum beperkt.

Toekomstbestendig
De uitbreiding van het gebouw met deze modulaire boxen is een tijdelijke oplossing (maximaal 10 jaar). We hebben al aangegeven bij de gemeente dat uitbreiding over een aantal jaar wederom noodzakelijk is. Daarom gaat de gemeente in overleg met de school, het schoolbestuur, het dorpsplatform en de omwonenden op zoek naar een toekomstbestendige oplossing voor de huisvesting van onze school. Zo hopen we goed voorbereid te zijn voor de huisvestingsbehoefte van De Marcoen voor de toekomst!”