Februari dit jaar werd er een Kamerbrief uitgebracht omtrent de stikstofproblematiek. Daarin werd vermeld dat er eigenlijk niet meer gebouwd kan worden in Noord-Holland. De stikstofuitstoot is in de provincie namelijk al te groot. Bij woningbouw komt er vanzelfsprekend stikstof vrij, onder meer door het op- en aanrijden van vrachtwagens. Maar ook zodra de woning bewoond wordt, komt er stikstof vrij. De woning moet bijvoorbeeld ook verwarmd worden. Sommige bouwprojecten liggen momenteel zelfs stil, om de stikstofproblematiek tegen te gaan. Modulaire woningen kunnen helpen om de hoeveelheid stikstofemissie van de woningbouw te beperken.

Welke rol speelt de woningbouw in de stikstofproblematiek?

Volgens een artikel van NH Nieuws heeft de bouwsector geen groot aandeel in de stikstofproblematiek. Deze sector zou verantwoordelijk zijn voor slechts 0,6 procent van de stikstofemissie in ons land. Andere sectoren, zoals de landbouwsector, produceren significant meer stikstof. Desondanks moet iedere sector een bijdrage leveren om het stikstofprobleem tegen te gaan. In de landbouwsector is dit bijvoorbeeld het terugdringen van de veestapel. De bouwsector kan de stikstofemissie terugdringen door bouwmaterialen vaker elektrisch te vervoeren. De overheid stimuleert dit door middel van subsidies.

Het beperken van stikstofemissie in de woningbouw

Er wordt bij het verstrekken van vergunningen steeds meer aandacht besteed aan hoeveel stikstof er vrijkomt. De overheid heeft ook bepaalde voorschriften in het leven geroepen om de stikstofemissie terug te dringen. Zo wordt er ook in de bouwsector hard gewerkt aan de elektrificering van vervoer. Daarnaast moeten de gebouwen ook aan bepaalde energievoorwaarden voldoen. In de moderne woningbouw worden woningen bijvoorbeeld standaard goed geïsoleerd. Ook maken moderne woningen steeds meer gebruik van elektriciteit en minder van aardgas.

Hoe vormen modulaire woningen de oplossing?

Modulaire woningen zijn relatief eenvoudig te transporteren. Er zijn minder vervoersbewegingen nodig, waardoor er minder vrachtwagens benodigd zijn. Daardoor komt er bij de realisatie van een modulaire woning aanzienlijk minder stikstof vrij. Bovendien zijn de modulaire woningen van THEBOXSYSTEM uiteindelijk ook eenvoudig in delen te demonteren. Zo kunnen de BOXEN elders weer hergebruikt worden om een nieuwe woning mee te realiseren. Voor de productie van de BOXEN gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en de materialen die we gebruiken gaan levenslang mee.

Behalve dat er bij de bouw van modulaire woningen aanzienlijk minder stikstof vrijkomt, is er gedurende de bouw ook nauwelijks overlast voor omwonenden. De woningen worden zo snel geplaatst, waardoor er geen weken aan een stuk grote voertuigen op en af rijden.

Conclusie

Alhoewel de bouwsector slechts een klein aandeel in de stikstofproblematiek heeft, moet iedere sector maatregelen nemen om de stikstofproblematiek tegen te gaan. Zo zijn er zelfs diverse bouwprojecten stilgelegd. Ook let men bij het uitgeven van vergunningen meer op de stikstofemissie. Bij de bouw en plaatsing van modulaire woning komt er aanzienlijk minder stikstof vrij, onder meer omdat er minder vrachtverkeer nodig zijn. Bovendien zijn onze BOXEN steeds opnieuw te (her)gebruiken. Modulaire woningen kunnen dus helpen om de stikstofemissie van de woningbouw terug te dringen.