Robin Krijgsman
Maart 2022, Biezenmortel

 

Kun je kort iets vertellen over uzelf en uw rol binnen Prisma?
“Binnen Prisma ben ik verantwoordelijk voor vastgoed, inkoop en facilitaire zaken. In mijn rol als vastgoedmanager ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Landpark Assisië. In onze portefeuille van de meer dan 100 vestigingen, is dat de oorspronkelijke en grootste locatie.”

Landpark Assisië is gelegen midden in het Brabantse Landschap en al jaren in transitie. “Het is zich aan het omvormen van een klassiek instellingsterrein tot een levendige community, waar mensen naar elkaar omkijken.”

 

Met welke vraag ging u op zoek naar partijen om de ideale zorgwoning te creëren?
“De langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is zich binnen Nederland aan het omvormen. Zo zien we een verschuiving van collectieve huisvesting naar individuele huisvesting, waar ruimte is voor speciale woonbehoeften. Eigenlijk wil je voor elke cliënt een woning realiseren die ideaal is voor die ene persoon.”

“Als Prisma zijn we blij dat we beschikken over 68 hectare grond op Landpark Assisië. Grond die mede is ontstaan omdat we oude huisvesting aan het opruimen zijn. Dat geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Echter doet zich bij de ontwikkeling van een ideale zorgwoning voor één cliënt het probleem voor dat je een oplossing hebt voor een aantal jaar. Terwijl je als organisatie 30 of 50 jaar lang plezier wilt hebben van de woning. Met die uitdaging zijn we de markt op gegaan.”

 

Om tot de zorgwoning te komen hebben jullie een intensief traject gevolgd met verschillende partijen. Hoe is dit tot stand gekomen? Kunt u daar wat meer over vertellen? en de keuzes die daarin zijn gemaakt.
“We zijn breed gaan zoeken met onze vraag. Prisma is verheugd met de ontwikkelingen in modulair en flexibel bouwen. We hebben om te beginnen de producten van ongeveer 10 bedrijven op een rij gezet.”

“Mijn verhaal zou echter kort zijn als modulair bouwen zich zou beperken tot ‘vakantiehuisjes-achtige’ oplossingen, waar mensen kunnen wonen die niet afhankelijk zijn van zorg. Het was dus een vereiste om bedrijven te vinden die oog hebben voor de specifieke huisvestingsbehoeften vanuit de zorg.” Uiteindelijk zijn er nog 3 partijen overgebleven.

 

Wat was doorslaggevend om voor THEBOXSYSTEM te kiezen?
“THEBOXSYSTEM was de partij die een modulaire woning kon ontwikkelen én kon ingaan op onze eisen op het vlak van specifieke materialen, verhoogd comfort en verhoogde veiligheid. De ambitie van THEBOXSYSTEM om met ons een oplossing te vinden gaf de doorslag.”

“Daarnaast hebben we met een schuin oog geografisch gekeken. Prisma vindt het belangrijk om bij te dragen aan de lokale en regionale economie. Dan is het toch een voordeel dat we beide Brabantse bedrijven zijn. En ten slotte is er natuurlijk die belangrijke klik. We wisten dat het een intensief traject ging worden.”

Intensief is het geworden. Prisma en THEBOXSYSTEM enorm veel tijd en energie in het project gestoken en er de juiste partijen erbij betrokken. “In het bijzonder wil ik daarbij Markt38 Architecten noemen als belangrijke aanvulling op dit project.”

 

Waarom is dit de ideale zorgwoning in uw ogen?
“De woning is toegesneden op onze cliënten, die enorm veel zorg nodig hebben. En verder  vanwege het verhoogde comfort en de verhoogde veiligheid voor de bewoner, maar ook voor de begeleiders.”

“Deze woning stelt ons in staat om een woning te hebben voor meer dan 30 jaar en gedurende de levensduur van de woning de invulling aan te passen aan de woonbehoeften van een cliënt. Zelfs is de plek van de woning aan te passen, aangezien deze verplaatsbaar is.”

 

Waar zie jij de kansen binnen zorghuisvesting in Nederland?
“Woningen moeten op maat te maken zijn, maar gedurende de levensduur ook flexibel zijn. Flexibel in de vorm hoe je het wilt indelen en waar je ze wilt neerzetten. Dat is iets wat goed aansluit op de veranderende zorgvraag. Of beter gezegd; de veranderende woonvraag.”

“Huisvesting opbreken in modules of blokjes, we noemen het ook wel ‘legolisering’, is in mijn ogen niet alleen een goede ontwikkeling specifiek voor de zorg, maar voor de hele woningmarkt.”

 

Hoe belangrijk was duurzaamheid voor Prisma bij de uitbreiding van woonruimte?
“Hier is geen twijfel over geweest. We doen het duurzaam of we doen het niet.”

 

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op de realisatie van het complete project?
“Dat is zonder twijfel de input van de zorgbegeleiders van Prisma geweest. Voor mij en medewerkers van THEBOXSYSTEM is het aan het einde van de dag gewoon ons werk. Voor de begeleiders van onze cliënten staat het niet in hun taakomschrijving om bij te dragen aan het bedenken van nieuwe woonconcepten. Toch hebben ze met volle overgave deelgenomen aan gesprekken en brainstormsessies. Dankzij hun input in is het de woning geworden zoals die er nu staat.”